Tillslut över 1100 fordon

Över 1100 fordon stjärnmärkta ECOSTARS projektet börjar närma sig slutet och Energikontor Sydost kommer att driva systemet till och med sista maj 2014. I dagsläget h...

Första metandiesel lastbil

Första metandiesel lastbil med i ECOSTARS När RossingGruppen blev medlemmar i slutet av förra året fick Ecostars sin första metandisellastbil. Lastbilen drivs till viss...

Över 700 lastbilar knutna till Ecostars

Idag är över 700 fordon knutna till ECOSTARS När projektet startade 2011 var målet att vid projektslut (maj 2014) att minst 700 fordon skulle vara stjärnmärkta. Energiko...

”Rundabordsamtal” hos Börjes Logistik & Spedition

”Rundabordsamtal” hos Börjes Logistik & Spedition I mitten av oktober genomförde Ecostars sitt första ”rundabordsamtal”. Mötet som arrangerades tillsammans me...

Kineser intresserar sig för Ecostars

Kineser intresserar sig för ECOSTARS I början av juni presenterades ECOSTARS för en kinesisk delegation. Kineserna är intresserade hur vi i Sverige skapar effektiva l...

Projektmöte i Rotterdam

Projektmöte i Rotterdam Den 6-7 juni träffades projektgruppen i Rotterdam för ett projektmöte. Med på mötet deltog den Europiska referensgruppen, som agerar externa ex...

Seminarium hos Alwex

Seminarium hos Alwex I början av mars var Fredrik Mårdh (Energikontor Sydost) och Kristoffer Persson (WSP) på besök hos Alwex Transport för att presentera ECOSTARS för...

Projektmöte i Kalmar

Projekt möte i Sverige I början av november arrangerade Energikontor Sydost ett projektmöte i Kalmar. Förutom ECOSTARS partners deltog även den europeiska referensgrupp...

Kick-off möte i Edinburgh

Kick-off möte i Skottland I juni 2011 startade EU-projektet ECOSTARS med ett kick-off möte i den skotska huvudstad Edinburgh. Mötet varade under två dagar där projektledare ...

test

SEMINARIUM I VÄXJÖ              ...

Tillslut över 1100 fordon

Över 1100 fordon stjärnmärkta ECOSTARS projektet börjar närma sig slutet och Energikontor Sydost kommer att driva systemet till och med sista maj 2014. I dagsläget h...